Vriend van het museum

Wordt vriend van Het Houweling Telecom Museum.

Het Houweling Telecom Museum heeft uw steun nodig.
Ons kleine, maar unieke museum wordt gerund door 25 vrijwilligers. We hebben een klein budget voor het maken van tentoonstellingen, de zorg voor de collectie en onze andere museumtaken. We gaan stap voor stap in de richting van een bescheiden professioneel museum. Daarvoor moet veel gebeuren. We moeten bekender worden, we moeten onze collectie en onze uitgebreide documentatie registreren en in de computer toegankelijk maken, we moeten vaker onze kennis en onze verzameling ontsluiten door kleine activiteiten, we moeten educatieve programma’s opzetten enzovoort.

Voor al die zaken hebben we uw morele en uw financiële steun hard nodig. Meld u daarom als vriend van het Houweling Telecommuseum!

Wat krijgt een vriend?
Een uitnodiging voor de opening van tentoonstellingen, 1 maal per jaar een speciale activiteit voor de vrienden. U wordt op de hoogte gehouden van onze activiteiten en van onze plannen.

Wat geeft een vriend?
Buiten morele steun en propaganda voor het museum bij vrienden en bekenden een bijdrage van minimaal € 12,00 per jaar. Ons bankrekening nummer is: NL 34 INGB 0006621889 ten name van Vereniging Oud Medewerkers KPN Regio Rotterdam, onder vermelding van “Vriend van het museum” dit gironummer is speciaal voor het museum.

Hoe kan ik mij aanmelden als vriend?
Via onderstaand formulier of per post naar
Houweling Telecom Museum,
Postbus 3132,
3003 AC Rotterdam.
met onderstaande gegevens uit het formulier. Bij voorbaat hartelijk dank.

Aanmeldingsformulier als vriend van het Houwelingtelecommuseum.* Is een Verplicht veld


Uw voornaam: *    Uw achternaam: *   

Adres: *                  

Postcode: *            Plaats: *                   

Telefoon
nummer:
*              E-mailadres: *         

Donatie:                  (minimum € 12,50)

Banknummer:*      

Vraag/
opmerking:

Ik machtig de Vereniging Oud-Medewerkers KPN Regio Rotterdam
mijn donatie voor Het Houweling Telecommuseum af te schrijven van mijn bovenvermelde rekening.

Akkoord verklaring:

Uw volledige naam invullen alstublieft:*

Datum:*[wpgdprc "Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website."]