Nieuws

Ontmoetingsdag 18-10-2017

Woensdag 18 oktober 2017 werd weer de landelijke ontmoetingsdag georganiseerd van de VOMKPNRR. Het was een zeer geslaagde dag. Voor een overzicht klik op onderstaande link om de foto’s te bekijken die gemaakt zijn door Adrie van Slooten en Wijnand Nouwels

Ontmoetingsdag 2017

 

 


 

 

Bezoek aan Rt-Centrum

Op dinsdag 14-02-2017 hadden we de gelegenheid om even te kijken in het gebouw aan de Botersloot 187. Hier waren de Centrales Rt-C11, Rt-C 12/13, Rt-C 14 en Rt-C 33 geïnstalleerd. Bij de vervanging van deze AGF en ARF centrales werden dit Rt-C A, Rt-C F/G, Rt-C D en Rt-C E. Helaas is dit tijdperk ook weer voorbij en worden de huidige centrales gedemonteerd en overgenomen door servers welke in de kelder zijn geplaatst.

Om u een beeld te geven van de HoofdVerDeler (voor de nog oudere was dit het kruisboord), wat gangen en de Kabelkelder, heeft Joop Nijs wat foto’s gemaakt. Enkele vindt u hieronder.

Expositie Zonnehuis 07-01-2017 t/m 17-02-2017

Aan Hans Noordhoek werd een poosje geleden aan gevraagd of hij voor het zonnehuis vlaardingen (waar hij ook vrijwilliger is) een oud telefoontoestel had voor de centrale hal vitrine, van het verpleegtehuis. Zijn reactie was “ik kan wel een hele vitrine vullen”. Dus van het één kwam het ander en mochten wij als museum deze gehele vitrine voorzien van telecommunicatie middelen. We hebben ervoor gekozen om herkenbare spullen neer te zetten voor de bewoners, denkend aan oude telefoons, de draadomroep, Telex, Fax, bedieningstoestellen ed.

We zijn maandag 02-01-2017 begonnen met de inrichting en op zaterdag 07-01-2017 is deze geopend. Deze blijft 6 weken staan. De belangstelling en de interesse van de bewoners en de bezoekers zijn erg groot. We zijn dan ook blij en trots dit te mogen doen.

Onderstaande foto’s geven een beeld van de expositie.

   

 

Rotterdamdag 2016

Zaterdag 29 oktober 2016 werd voor de 38e keer een Rottedamdag georganiseert. Als lokatie was weer gekozen voor de Laurenskerk op het grotekerkplein 27 in Rotterdam. Deze laurenskerk kent een lange geschiedenis en is gebouwd tussen 1449 en 1525. Tijdens deze dag presenteren de vele vrijwilligerorganisaties zich middels foto’s, boeken, presentaties, informatie ed.

Als museum stonden we er natuurlijk ook weer. We hebben ons bij vele bezoekers weer goed op de kaart weten te zetten. Er was veel belangstelling voor ons erfgoed. Dit mede door het enthousiastme van Toos Vink en Peter Vroegh.

dsc_5090-copy dsc_5093-copy dsc_5095-copy dsc_5096-copy dsc_5098-copy dsc_5103-copy

 

Congres Back to the Future 27-10-2016

Donderdag 27-10-2016 werd in het maassilo gebouw het congres “Back to the Future” georganiseerd door de gemeente Rotterdam voor het topmanagement (directeuren, afdelingshoofden en teamchefs) van de gemeente Rotterdam. Dit manageent heeft een belangrijke rol binnen deze organisatie, met het thema’s verbinden, leiden en zichzelf ontwikkelen. Gedurende het programma worden de aanwezige meegenomen vanuit het verleden naar de toekomst en weer terug naar het heden.

Ons is gevraagd hieraan deel te nemen met als specifiek onderwerp de Telex (verreschrijver)  Koos Vennik en Peter Vroegh waren als specialisten hierbij aanwezig en hebben de bezoekers veel en enthousiast kunnen vertellen over de schrijvende info welke vanaf 1933 t/m 2007 actief is geweest.

dsc_5070-copy dsc_5071-copy dsc_5072-copy dsc_5078-copy dsc_5079-copy dsc_5081-copy

 

Herinrichting museum

Middels de nieuwsbrief hebben wij de leden en vrijwilligers geïnformeerd over de voortgang van de herinrichting van het museum. We kunnen u melden dat er inmiddels al heel veel is gedaan. Om dit voor u inzichtelijk te maken hebben we wat filmbeelden gemaakt. Zie link Houweling Telecom Museum 2016

Natuurlijk gaan we door, met goede en concrete stappen.

 

Maar nu eerst nog even de:

Toespraak voorzitter VOMKPNRR Jan van Werkhoven, ontmoetingsdag 19 oktober 2016

Dames en Heren,

Eindelijk is het gelukt om een verstaanbare geluidsinstallatie te kunnen gebruiken, op deze 17e ontmoetingsdag. Ik hoop dat u mij nu goed kunt verstaan.

Wij zijn vandaag met 236 deelnemers

Onze leden die vanwege gezondheidsredenen niet aanwezig kunnen zijn, wens ik vanaf deze plaats beterschap toe.

Namens het bestuur heet ik u van harte welkom, in het bijzonder onze nieuwe leden, waaronder de bestuursvoorzitter van PVKPN, mevr. Saskia van Es ,die ons zo dadelijk toe zal spreken.

Zij heeft recentelijk een bezoek gebracht aan ons Houweling Telecommuseum, eveneens de cfo Jan Kees de Jager, van de raad van bestuur van KPN.

Zij waren zonder uitzondering bijzonder enthousiast en geïnteresseerd, in onze uitzonderlijke collectie,met name Jan Kees de Jager,  CFO Chief Financial Officer

Hij is zo enthousiast, dat is  besloten dat er op het de toren van Zuid, bij nieuwe hoofdkantoor een dependance ” een z.g. experia centrum wordt ingericht van het Htm. Onze vereniging is gevraagd om mee te werken aan het opzetten van dit experia centrum.

Wij werken hier graag  aan mee.

Als bestuur vinden wij het een erkenning om hierbij assistentie te verlenen, zeker in een werkveld waarin u allen een bijdrage heeft geleverd.

Zoals jullie weten hebben wij het grootste telecommunicatie museum van Nederland in ons voormalig district, met werkende apparatuur. De vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om het museum draaiend te houden en te verbeteren, zijn voor de telecommunicatiegeschiedenis van onschatbare waarde. Op dit moment meer dan 30 vrijwilligers.

De vele bezoekers  646 x van o.a. actieve afdelingen van KPN, die gebruik maken van de bunker, met rondleidingen spreken voor zich. De website is 11000 keer bezocht.

Deze bunker die als ontvangst ruimte en Soos is ingericht, is voorzien van alle audio- visuele middelen. De combinatie Vom KPN, het Houweling museum, en de bunker is een succesformule te noemen.

Opnieuw nodig ik u uit om een bezoek te brengen en u gratis te mogen rondleiden in ons museum met vele interessante nieuwe items, zoals UPCON, telefoonboeken enz. Onze gastvrouwen en rondleiders staan te trappelen u daar te mogen ontmoeten. Elke dinsdag staan zij voor u gereed.

Ondanks een terugloop van ons ledenbestand door o.a. natuurlijk verloop, hebben wij een bloeiende vereniging, wat mogen blijken uit de vele activiteiten in de afgelopen periode, georganiseerd door onze activiteiten commissie.

Vanmiddag kunt u een diapresentatie van de laatst gehouden verrassingstocht georganiseerd door onze activiteiten commissie, gaan zien in de filmzaal ORINOCO, gemaakt door Mevr. Janzen.

Ook zal John Oordt vanmiddag een presentatie geven over Rotterdam, ook deze kan ik u van harte aanbevelen

Deze presentatie heeft John ook gegeven aan de vereniging oud medewerkers Waalwijk en Tilburg, waarvan wij hun jaarlijkse ontmoetingsdag mochten organiseren.

Ook,breng ik onder jullie aandacht de vele korte filmpjes die onze filmclub heeft bewerkt, en in het museum zijn te zien.

De filmpjes gaan soms zo ver terug naar een periode dat wij nog 48 uur per week en ook 6 dagen moesten werken. De ouderen met name de 75 plussers onder ons hebben dit nog meegemaakt.

Ook het aantal vakantiedagen was zeer beperkt, nog geen 2 weken, momenteel 5 weken.

Er waren gescheiden kantines, voor monteurs en kantoorpersoneel.

Ontslag was niet aan de orde, behalve als de kleine kas t..b.v 15 gulden niet klopte, of als een vrouw ging trouwen dan betekende dit ontslag?

Een vaste aanstelling kreeg men na 5 jaar,  bevordering naar monteur pas op 23 jarige leeftijd, monteur 1 met vakexamen niet eerder dan 27 jaar.

Wekelijks werden de lonen uitbetaald, waarbij door de kassier de munten met de kopjes naar boven werden gekeerd.

Regelmatig vond er gereedschapscontrole plaats, of de zelfgemaakte schroevendraaiers nog aanwezig waren. Ik heb begrepen dat als er een inspectie werd aangekondigd aan bijvoorbeeld bij een lasploeg, de ontbrekende  inventaris werd aangepast, door andere ploegen, waardoor er bijna niet meer gewerkt kon worden, bij gebrek aan gereedschap.

De vaklieden werden met handwagens en kerrie,s naar de abonnees gestuurd, de monteurs hadden strepen op hun pet.

Hoezo goeie ouwe tijd!!

Ik durf te stellen dat onze generatie, meer nog dan andere generaties , ongelooflijk  veel veranderingen in de afgelopen jaren hebben meegemaakt. Vandaar deze beschouwingen. En het gaat maar door, Wellicht staat hierover een paar jaar een robot die de toespraak houdt!!!

Deze 17e ontmoetingsdag voorziet in een behoefte om net als andere jaren herinneringen op te halen, en terug te kijken naar een bedrijf waar wij trots op zijn, met geweldige collega,s., vrienden.

Ik hoop dat deze ontmoetingsdag wederom aan uw verwachting voldoet, ik wens u dan ook een gezellige dag toe.

***Nog even een mededeling van huishoudelijke aard,

De presentatie van John Oordt Rotterdam begint om 14.30 uur, de dia presentatie start om 16.30 uur in de filmzaal ORINOCO op deze verdieping.

 

Wat staat er voor dit jaar 2016 verder op het programma mbt de herinrichting van het museum:

Het verder inrichten van Box 1, communicatie.

De lastent uit de hal is verplaatst naar een andere kamer en deze ruimte zal nog verder worden ingericht met kabelverstoringen, kabellas tekeningen, Kabel gereedschap ed)

Binnen het museum hebben we vele oude en actuele mobiele toestellen die in de loop der tijden aan onze klanten zijn aangeboden. Deze hebben we inmiddels bij elkaar gebracht en gaan deze per netwerk / per leverancier zichtbaar voor u tonen.

Daarrnaast wordt er hard gewerkt aan het inrichten van de transmissie hoek. Hierin zullen zowel de oude als de huidige technieken voor u zichtbaar worden.

Wijnand Nouwels

Om voor u zichtbaar te maken wat we in 2016 hebben gerealiseerd zijn er opnames gemaakt deze kunt u zien via onderstande link.

Houweling Telecom Museum 2016

 

 

Succesvolle klus voor “Het museum van de 20e eeuw” uitgevoerd

In januari 2015 kregen we van “Het museum van de 20e eeuw” in Hoorn de vraag of we een wandkoordenpost wilden nakijken en werkend maken.Dit museum toont alle gebruiksvoorwerpen uit de vorige eeuw, soms als een ingerichte huiskamer uit een bepaalde periode of geclusterd per type.Zo is er een vitrine telefonie waar al een koordenpost staat die door het Houweling Telecommuseum is geschonken.Momenteel is er een expositie over Playmobil  en tijdelijk een verzameling Barbiepoppen en verzameling oude grammofoons te zien.De wandkoordenpost krijgt een plaatsje in het museum en het is de bedoeling dat de kinderen op deze post “Telefonistje” kunnen spelen.

Dick Onderdelinde heeft zich met de post een behoorlijke tijd bezig gehouden omdat de post in een deplorabele staat verkeerde.Met de latere hulp van Peter Vroegh is het echter gelukt om twee toestellen via de post te kunnen verbinden.

Op 13 augustus hebben Dick en Hans Noordhoek de post bij het museum van de 20e eeuw gebracht en aan de vrijwilligers daar gedemonstreerd. Als dank kregen Dick en ik een rondleiding in het werkelijk prachtige museum.Mocht u dus in Noord Holland in de buurt van Hoorn komen schroom dan niet om dit leuke en vooral leerzame museum te bezoeken.

20150813_134615a

Info mbt de Ossenkop Norm 51.

Sinds mijn start bij de PTT bedrijfsschool begon ik me te interesseren voor het “telefoontoestel”. Mijn vader vertelde steeds dat er bij hem op zolder bij de Gasfabriek in Schiedam, oude telefoons lagen afkomstig van de oude huisinstallatie van het stadhuis.

Na lang zeuren bracht hij ze mee, onherkenbaar door het stof, maar na wat poetsen kwamen er drie houten, zeg maar lijnkiezers van de Nederlandse Huistelefoon Maatschappij tevoorschijn.

Daarna was de interesse gewekt en begon ik echt met verzamelen. De volgende was een Belg; die moest ik persoonlijk ophalen bij de Regie Ten T in Antwerpen.

Eenmaal werkend bij de binnendienst kon ik wel eens wat regelen met de jongens van de buitendienst; ik repareerde een radiootje en kreeg een mooie oude telefoon als wederdienst.

Een hele opsteker was het zwarte kleine zakboekje voor monteurs waar ook foto’s in stonden, nu wist ik wat ik moest zoeken.

En zo kwam het dat ik op zoek ging naar een niet omgebouwde Ossenkop; een Siemens & Halske toestel uit de jaren ‘30 waarvan de kiesschijf is geblokkeerd wanneer de hoorn op de haak ligt. Die blokkering was nodig omdat het toestel storingen in de centrale veroorzaakte als er aan de kiesschijf werd gedraaid zonder dat de hoorn van de haak was genomen. In 1951 is de bedrading van deze toestellen echter gewijzigd en daarna op de linker zijkant voorzien van een sticker “Norm 51”.

Een niet omgebouwde Ossenkop is dus redelijk zeldzaam geworden.

In de jaren ‘70 sloeg de nostalgie flink toe en dat was mijn geluk; op de rommelmarkt onder het Spoorviaduct was toen van alles te vinden.

Toen mijn vrouw op een zaterdag examen moest doen in Rotterdam ben ik maar naar die rommelmarkt gegaan en ja hoor, daar stond er een, zonder sticker dus niet omgebouwd. Een verdere bijzonderheid was dat het snoer naar de hoorn elastisch was.

“Wat kost deze” vroeg ik de verkoper “Doe maar vier tientjes” was het antwoord en dat was best duur in die tijd. Ik pakte het toestel op en probeerde of de kiesschijf wilde draaien en ja, mijn geluk, geen beweging in te krijgen.

De verkoper zag dat en vroeg: “Zit de kiesschijf vast?” om op mijn ja te roepen “Oké, geef dan maar twee tientjes”.

Soms zit het mee in het verzamellaarsleven; het is nog steeds één van de leukste toestellen in mijn verzameling.

 

Nieuws van 11-06-2014

Telefooncel van cabaretier Mark van de Veerdonk.

Wie kent hem niet, Mark van de Veerdonk, cabaretier beroemd in zuid, oost en noord Nederland. Hij won het Leids Cabaretfestival in 1991 maar toch is Mark nooit in de hele grote zalen en op tv te zien. Intussen heeft Mark al 13 shows in de theaters gebracht met veel succes.

Voor zijn laatste show “Weltebarsten” kon hij niet direct een rode draad in de reeds geschreven grappen en anekdotes vinden en daarom ging hij in Zuid Engeland backpakken.Bij het binnenwandelen van een van die dorpjes zag hij zo’n mooie oude rode telefooncel, en daar was ie dan het thema; communicatie.

Terug in Nederland bezocht Mark ons museum om er achter te komen hoe zo’n cel in elkaar steekt en hoe groot ze wel zijn. Een decorbouwer heeft toen de Brinkman en van der Vlugt cel nagebouwd, wat tijdens de voorstelling niet alleen een telefooncel blijkt te zijn maar een heel huis, er zit zelfs een keuken in.

Na anderhalf jaar de voorstelling te hebben gespeeld is de cel niet meer nodig en heeft
Markhem, als dank voor onze hulp bij de start van de show, aan ons geschonken.

Hij staat nu te pronken in de hal van ons museum, nog helemaal zoals hij tijdens de voorstelling is gebruikt.

Wanneer Mark van de Veerdonk bij u in de buurt speelt raad ik u aan zijn voorstelling te bezoeken, de shows zijn hilarisch, verrassend en creatief of kijk eens op zijn website http://www.markvandeveerdonk.nl/web/

Op de foto van links naar rechts, Mark van de Veerdonk, Peter Vroegh en Hans Noordhoek bij de overdracht van de cel aan het Houweling Telecommuseum.

veerdonk

 

Nieuws 12-03-2016

Multifunctionele ruimte.

Op de binnenplaats van de Telefooncentrale Rotterdam Noord staat een gebouw wat door de medewerkers van KPN altijd “de Bunker” wordt genoemd.
Dit stevige gebouw met dikke betonnen muren en dak is kort in de 2e wereldoorlog neergezet als noodruimte voor de telefooncentrale en in de oorlog als verblijfplaats voor de Duitse militairen die de centrale moesten bewaken.
Na de oorlog heeft het diverse functies gehad zoals sportruimte voor leerlingen van de bedrijfsschool, als kabellaslaslokaal en als laatste een afdeling van KPN die daar tot 2012 gebruik van hebben gemaakt voor kabelopslag en personeelsruimte. Toen dit leeg kwam heeft VOMKPN RR aan KPN verzocht om deze ruimte voor meerdere doeleinden te mogen benutten.
Gelukkig heeft KPN besloten deze ruimte een onderdeel te laten zijn van het museum en de VOMKPNRR. Inmiddels hebben vele KPN afdelingen deze ruimte als vergaderlokatie weten te vinden en kunnen combineren met een rondleiding binnen het museum. Echt altijd een succes.

DSC_0166